Sevimli Gemi: Kayıp Hazinenin Peşinde

11 Kasım 2018 12:00 - 14:15

Tam balık avlama sezonu ama Rahat Körfez de işler karışık! Bu sezon bol bol balık yakalayamazlarsa kapanabilirler. Tekne- ler denize çıkar çıkmaz müthiş şaşırır. Çünkü büyük ve mo- dern trol gemileri bütün balıkları toplamıştır. Bu büyük gemi- ler kuzeydeki limandan gelen Kutup Kraliçesi’ ne bağlıdır. Asıl amaçları da batık bir hazineyi ele geçirmektir…